Over ons


Onze Visie

Wij hebben deze site opgericht om de volgende reden; het makkelijk én veilig maken om een hulpmiddel als Ritalin te kunnen bemachtigen. Er is veel medicatie in omloop dat door particulieren wordt verspreid. Hierdoor is het niet na te gaan of de medicatie die wordt aangeboden echt is, of het ‘schoon’ is en of het de juiste dosering bevat. Er komt ook veel medicatie uit het buitenland wat hier wordt aangeboden als een ‘Nederlands medicijn’. Het is niet alleen naïef maar ook zeer gevaarlijk hoe hier door sommigen mee wordt omgegaan. Zij staan niet stil bij de risico’s die het met zich mee brengt. Daarnaast zijn wij ontzettend veel mensen tegengekomen, die veel profijt hebben van Ritalin, maar hier via de reguliere weg niet aan kunnen komen. Bijvoorbeeld wanneer zij niet de financiële mogelijkheden hebben voor een lang zorgtraject, vanwege de enorm lange wachttijden of simpelweg omdat zij geen label willen krijgen die voor altijd aan hen zit verbonden. Ook horen wij soms van mensen dat zij zich in de steek gelaten voelen door ons zorgsysteem. Zij geven duidelijk aan dat zij profijt hebben van dit medicijn, maar krijgen het toch niet voorgeschreven. Dit gaf voor ons de reden om een omgeving te creeën waarin mensen makkelijk, veilig en discreet hun Ritalin kunnen bemachtigen. De Ritalin die wij aanbieden is laboratorium getest, er is geen verschil tussen onze producten en de Ritalin uit de reguliere apotheek.

Veiligheid houdt verder ook in dat er advies en tips worden gegeven over hoe het medicijn gebruikt dient te worden. Dit is nog iets wat ons onderscheidt van andere aanbieders en zélfs van sommige psychiaters. Dat klinkt natuurlijk vreemd. Een psychiater geeft immers toch altijd het beste advies, of niet? Uit onderzoek, die wij hebben verricht onder mensen die de diagnose AD(H)D hebben ontvangen, blijkt dat het gemiddelde advies van een psychiater ongeveer overeenkomt met het volgende: “Dit is Ritalin (methylfenidaat), de dosis is lastig om vast te stellen, hier moet je zelf een beetje achterkomen. Het werkt ongeveer 4 uur, dus je kunt het beste na deze periode weer bijnemen. Als je na het gebruik hiervan vragen hebt, neem contact op. Succes.” Eén persoon vertelde ons dat zijn psychiater letterlijk de volgende woorden had gebruikt: “Hier moet je zelf maar een beetje mee experimenteren.” Hier bij Ritalin Kopen hebben wij een hele pagina toegewijd aan adviezen en tips over het optimale gebruik van Ritalin, zodat mensen hier zelf niet mee hoeven te ‘experimenteren’. Deze adviezen en tips zijn gebasseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van ervaringsdeskundigen en de officiële gebruiksaanwijzingen.

Ritalin is normaal gesproken alleen te verkrijgen op dokter’s recept. Wij vinden het echter merkwaardig dat de keuze bij de overheid ligt en niet bij het volk zelf. In Nederland leven we in een democratie. Het Nederlandse woord stamt af van de Griekse woorden dèmos, wat “volk” betekent en krateo, wat “heersen” betekent, wat samen dus “volksheerschappij” betekent. Wij zijn daarom van mening dat het volk zélf kan beslissen wat zij wel of niet consumeren. In deze tijd is niemand meer eigendom van iemand. Géén mens zou een ander mens mogen verbieden (of verplichten) iets tot zich te nemen. Vóóral niet wanneer een middel als Ritalin de persoonlijke situatie van de gebruiker ondersteunt en verbetert, zónder negatieve invloed te hebben op zijn of haar omgeving, zoals dit met alcohol en tabak wél het geval is. De verkoop van alcohol en tabak, waarvan algemeen bekend is dat dit schadelijk is voor de gezondheid van de gebruiker en zijn of haar omgeving, is de normaalste zaak van de wereld en wordt ook op deze manier behandeld. Dit maakt dat wij geen énkele reden inzien waarom wij een hulpmiddel als Ritalin niet zouden mogen aanbieden. De overheid wil immers dat Nederland hóóg opgeleid is, dat er mínder criminaliteit is en dat mensen respéctvoller met elkaar omgaan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele dingen die men met Ritalin kan bereiken.

Onze missie is dan ook: Ritalin voor iedereen!

Ritalin Kopen is geen onderdeel van Sandoz, Novartis, InfectoPharm, 1A Pharma, Mylan, Medikinet of Teva.